Różaniec Święty jest potężną i skuteczną bronią jaką oferuje nam Opatrzność Boża przeciwko szatanowi i jego poplecznikom, ale przede wszystkim jest to środek zbawienia dusz. Poprzez objawienia fatimiskie Bóg pokazuje nam, że ratunek dla świata jest w Niepokalanym Sercu Maryi.

 

Źródło - kanał YouTube: EWTN PL

GŁÓWNA IDEA

Pozwolić, aby Trójca Święta użyła nas do całkowitego zwycięstwa i przyśpieszenia triumfu Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa Chrystusa - prawdziwego Boga i Człowieka. Matka Boża wyraźnie potwierdziła Stefanowi Gobbiemu, iż trium Jej Niepokalanego Serca jest nieunikniony: „Mój przeciwnik sądzi, że pewnego dnia szczycić się będzie swoim całkowitym zwycięstwem nad światem, Kościołem i duszami. Tymczasem właśnie wtedy Ja wkroczę – straszna i zwycięska. Jego porażka będzie ogromna, tym bardziej, że będzie pewien swego zwycięstwa na zawsze. To, co się przygotowuje, jest czymś bardzo wielkim. Nie było czegoś podobnego od stworzenia świata. Dlatego właśnie wszystko zostało przepowiedziane w Piśmie Świętym. Zapowiedziało ono straszną walkę między Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a czerwonym Smokiem, szatanem, któremu udaje się zwodzić wielu błędem ateizmu marksistowskiego. Pismo zapowiedziało też walkę Aniołów i Moich dzieci ze stronnikami Smoka – prowadzonymi przez zbuntowanych aniołów. Zwłaszcza Moje całkowite zwycięstwo zostało wyraźnie zapowiedziane. Wy, Moi synowie, zostaliście wezwani, by przeżyć te wydarzenia. Teraz powinniście o tym wiedzieć, aby świadomie przygotować się do bitwy.”

A ta bitwa należy do Pana: “Dawid odrzekł Filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.” (1 Sm 17,45)

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O MODLITIWE RÓŻAŃCOWEJ

"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego »Ave Maria« przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim."

"Najważniejszym motywem, by zachęcić z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, że (…) należy on do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej; (…) jest modlitwą typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd modlitwie serca czy modlitwie Jezusowej, która wyrosła na glebie chrześcijańskiego Wschodu.”

"Maryja stale przypomina wiernym tajemnice swego Syna, pragnąc, by je kontemplowano i by dzięki temu mogły wydać z siebie całą swą zbawczą moc."

"Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa"

"Modlitwę, którą Chrystus i Duch Święty wzbudzają w naszym sercu, Maryja wspiera swym matczynym wstawiennictwem. Modlitwa Kościoła jest jakby prowadzona przez modlitwę Maryi. Jeśli bowiem Chrystus, jedyny Pośrednik, jest Drogą naszej modlitwy, to Maryja, najpełniej jaśniejąca Jego blaskiem, ukazuje tę Drogę. Na podstawie tego szczególnego współdziałania Maryi z działaniem Ducha Świętego Kościoły rozwinęły modlitwę do świętej Matki Boga, skupiając ją na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. Na weselu w Kanie Galilejskiej Ewangelia przedstawia właśnie skuteczność wstawiennictwa Maryi, która występuje wobec Jezusa jako rzeczniczka ludzkich potrzeb: »Nie mają już wina« (J 2, 3). Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna (…). W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas"

"Modlitwa umiłowana przez licznych świętych (…). W swej prostocie i głębi pozostaje (…) modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości."

- Święty Jan Paweł II

 

 

Siła Różańca - cz. I

Siła Różańca - cz. II

Siła Różańca - cz. III

Źródło: Fundacja Holy Mary Team

 

INTENCJA

Za Ojczyznę o duchowe odrodzenie naszego kraju, o pojednanie serc Polaków i Polek, o to aby Jezus Chrystus i Maryja zawsze królowali w naszych sercach i naszej Ojczyźnie!

O pokój na świecie, o jedność i miłość w rodzinach, narodach i Kościele, o nawrócenie grzeszników, o wzrastanie w wierze i miłości ku Bogu, o całkowitą ochronę życia poczętego i otwartość naszych serc dla drugiego człowieka.

Za kapłanów, o gorliwe naśladowanie Chrystusa, bycie prawdziwymi pasterzami owiec i dary Ducha Świętego do realizacji Bożej woli we wspólnotach, do których zostali powołani.

Za mężczyzn, o odrodzenie prawdziwej męskości, dary Ducha Świętego, trwanie w Bożej mocy, życie sakramentami, wolność od zniewoleń, jednoczenie rodzin i służenie innym.

Święta Maryjo Królowo Polski Wniebowzięta - módl się za nami!

 

I BATALION MARYJNY

20232024
PaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
Ks. Ryszard I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
Ks. Tomasz II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
Krzysztof S. III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
Łukasz C. IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
Michał D. V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
Witold D. I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
Marcin K. II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
Marek S. III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
Mariusz S. IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
Michał J. V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
Marek B. I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
Sam H. II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
Wiesław R. III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
Jan K. IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
Jakub P. V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
Jarosław S. I
Chwalebna
II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
John K. II
Chwalebna
III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
Marian S. III
Chwalebna
IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
Kazimierz C. IV
Chwalebna
V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
Andrzej O. V
Chwalebna
I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna

 

II BATALION MARYJNY

20232024
PaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
Paweł M. I
Radosna
II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
Andrzej R. II
Radosna
III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
Stanisław S. III
Radosna
IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
Krzysztof Z. IV
Radosna
V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesne
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
Karol W. V
Radosna
I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
Andrzej S. I
Światła
II
Światła
III
Światła
IV
Światła
V
Światła
I
Bolesna
II
Bolesna
III
Bolesna
IV
Bolesna
V
Bolesna
I
Chwalebna
II
Chwalebna

 

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

2. Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najświętszą Maryję Pannę

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni poprzez ręce Najświętszej Maryi Panny

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni pośród uczonych przez Najświętszą Maryję Pannę

Tajemnice światła:

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie Pana Jezusa koroną z cierni

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię przez Pana Jezusa

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

 

Zainteresowanych mężczyzn prosimy o kontakt z nami - nasze informacje kontaktowe znajdują się na: KONTAKT Z NAMI