“Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”.

(Jer 29,13)

Mężczyźni Świętgo Józefa to wspólnota mężczyzn na całym świecie, działająca w poszczególnych wspólnotach parafialnych, która ma na celu nawiązanie głębszej relacji z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym, a zarazem pogłębienie braterskiej relacji we wspólnocie mężczyzn. Służenie innym, wolność od zniewoleń, braterska miłość, trwanie w Bożej mocy i życie sakramentami objawią prawdziwą męskość, którą odkrywa się w radości życia według Bożego planu.

Zainteresowanych mężczyzn prosimy o kontakt z nami - nasze informacje kontaktowe znajdują się na: KONTAKT Z NAMI