„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”

(Mk 16, 15; por. Mt 28, 19).

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny w otaczających nas środowiskach. SNE ma na celu przygotowanie nowych ewangelizatorów, którzy przede wszystkim poprzez świadectwo swojego życia będą świadczyć o naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem i tylko w Nim jest zbawienie.

Kalendarz spotkań Szkoły Nowej Ewangelizacji znajduje się na następującej stronie: SPOTKANIA SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI.

UWAGA!

Jeśli pragniesz zacząć uczęszczać do Szkoły Nowej Ewangelizacji prosimy o kontakt za nami - informacje Wspólnoty METANOIA znajdują sie na: KONTAKT Z NAMI

© 2023 METANOIA - Our Lady of Czestochowa - wszelkie prawa są zastrzeżone

Website built and maintained by internetowyserwisedukacyjny@gmail.com