Świadectwa z kursu Alpha

 

"Poprzez prowadzenie kursu Alpha z mężem zaczęliśmy odkrywać wielkość i ważność Boga w naszym życiu, co umocniło nasze małżeństwo, uporządkowało nasze życiowe priorytety a przede wszystkim odbudowało nasze osobiste relacje z Jezusem."

- Agata i Sam

 

"Uczestnictwo w kursie Alpha bardzo wzmocniło i pogłębiło moją osobistą więź z Panem Jezusem. Był to czas spokojnego działania Boga przez czytanie Pisma Świętego, konferencje, dyskusje i wspólną modlitwę."

- Alicja