„w dziękowaniu Tobie trzeba wyprzedzać słońce i wobec Ciebie stawać o świtaniu”

(Mdr 16, 28).

Wieczór Uwielbienia, jest formą adoracji i uwielbienia Trójjedynego Boga - wg Katechizmu Kościoła Katolickiego "adoracja jest zasadniczą podstawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed „Królem chwały" (Ps 24, 9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest „zawsze większy". Adoracja trzykroć Świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom."

Kalendarz Wieczoru Uwielbienia znajduje się na następującej stronie: Wieczór Uwielbienia. Rozpoczynamy Mszą Świętą, następnie Uwielbieniem z Adoracją Najświętszego Sakramentu, a kończymy Agapą, czyli wspólnym spotkaniem przy kawie, herbacie i ...

© 2023 METANOIA - Our Lady of Czestochowa - wszelkie prawa są zastrzeżone

Website built and maintained by internetowyserwisedukacyjny@gmail.com