W Świetle Ewangelii: Postmodernizm

Żródło kanał YouTube: Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie


Tajemnica Eucharystii

“Marthe Robin ta wielka stygmatyczka Kościoła mówiła o tym, że nie są tak ważne Eucharystie zamawiane za ciebie po twojej śmierci, jak te, które pójdą z tobą na Sąd, w których uczestniczyłeś na ziemi…”

Żródło kanał YouTube: Kecharitomene


Ks. DOMINIK CHMIELEWSKI. Klęski głód, wojna. Antychryst niszczy świat? Polska ma misję!

Żródło kanał YouTube: PCH24


W czasach kryzysu bądź wierny swojemu powołaniu

Wszyscy jesteśmy powołani do miłości Miłości i Mądrości Przedwiecznej, do życia wiecznego z kochającym nas Stworzycielem i Zbawicielem - z Bogiem Ojcem, Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, i Duchem Świętym. Miłość do Boga to wierność swojemu powołaniu, wierność przykazaniom Bożym i życie w prawdzie. Kto żyje blisko Boga, ten żyje w prawdzie bez względu na historię swojego życia i otaczający go świat. Zaproszenie do życia z Bogiem i realizacji swojego powołania w Prawdzie jest wciąż otwarte, nawet jeśli jest to godzina 5-ta po południu, a o 6-ej odbierze się zapłatę, tak jak w przypowieści o robotnikach w winnicy.

Żródło kanał YouTube: RCTV


Wywiad z ks. kard Gerhardem L. Müllerem, byłym Prefektem Kongregacji Nauki i Wiary

Żródło kanał YouTube: Radio Maryja


"Jam głos wołającego na pustyni..."

Odkrywanie Słowa Bożego zaczyna się na pustyni naszych serc. Bóg objawia się w ciszy, w tym co niedostrzegalne, małe i ciche, czyli w głębi naszych serc. Żyjemy w kulturze hałasu, portalów społecznościowych, mediów, które promują strach, demoralizację i wychowują kolejne pokolenia do życia w zniewolonym społeczeństwie i świecie. Nadmierna aktywność, hałas, fałsz, pośpiech i materializm powodują, że oddalamy się od tego co istotne, od Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Miłość Boga nie jest dostrzegalna w hałasie, nadmiernym aktywizmie i różnego rodzaju firewerkach - Bóg Ojciec objawia swoją bezgraniczną miłość w Jezusie - prawdziwym Bogu i Człowieku - która najbardziej jest dostrzegalna w milczeniu Jezusa, czyli w drodze na Kalwarię, a więc w Eucharystii. Wejście w pustynię naszych serc to nie tylko zewnętrzna cisza, która niewątpliwie jest zaledwie pewnym początkiem w rozwoju duchowym i wejściem w coś o wiele istotniejszego, czyli w ciszę wewnętrzną. W konsekwencji prowadzi to do osiągnięcia czujności serca, czyli tzw. "nepsis cardias", do którego tak często nawiązywali Ojcowie Pustyni - to jest ten kluczowy fundament w słuchaniu Słowa Bożego, a zarazem w rozwoju i walce duchowej. Czego możemy się nauczyć od św. Jana Chrzciciela? Na to pytanie musimy sami sobie odpowiedzieć w głębi naszych serc.

Żródło kanał YouTube: Kecharitomene


Być pokornym na wzór Serca Jezusa

Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen!

Żródło kanał YouTube: RC TV


Odwagi! Nabierzcie Ducha! Modlitwa.

Modlitwa jest spotkaniem z Miłosiernym Bogiem Ojcem i stawianiem Jego na pierwszym miejscu, gdyż On jest Wszystkim, a my Jego dziećmi. Jak dziecko kocha swoich rodziców i chce z nimi być, ich kochać i czuć się kochanym, tak i my powinniśmy spędzać czas ze swoim Ojcem, który jest w Niebie i Jego kochać. Często jest tak, że spotykamy się i poświęcamy czas dla osób ważnych w naszym życiu - niewątpliwie ta zasada w relacjach międzyludzkich powinna przekładać się na naszą relację z Bogiem Ojcem. Modlitwa jest fundamentem życia chrześcijańskiego, bez którego trudno otworzyć nasze serca na głębszą relację z Bogiem i otaczającymi nas ludźmi - modlitwa jest tak radykalnie potrzebna, jak woda i powietrze w naszym życiu - ktoś mógłby tutaj dodać, nawet kosztem jedzenia i snu (jeśli trzeba)... oczywiście odpowiednio dopasowana do stanu swojego powołania i relacji do jakiej Bóg nas zaprasza.

Żródło kanał YouTube: Radio Maryja


Największy grzech a Miłosierdzie Boże

"Najwięksi grzesznicy dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali Mojemu miłosierdziu (...) im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Mojego (...) Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. (...) Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim (...) Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca" Dzienniczek Św. Faustyny

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Eucharystia - Tylko Jezus!

W zamęcie tego świata często tracimy wzrok z tego co najważniejsze i prawdziwe. Często idziemy za ułudami naszych wyobraźni lub osób, którzy myślą, że mają licencję na prawdę i w konsekwencji upadamy. Jak ustrzec się przed fałszem tego świata i pseudo pobożnością? Bóg Ojciec w swoim bezgranicznym miłosierdziu wskazuje nam na Swojego umiłowanego Syna - ("To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Mt 17,5) - Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i Człowieka, obecnego w Najświętszym Ciele i Krwii podczas każdej Eucharystii. Co Bóg pragnie nam powiedzieć poprzez cuda Eucharystyczne i objawienia Maryje, które są zatwierdzone przez Kościół Święty? Maryja zawsze prowadzi nas do Boga i nigdy nie przysłania Swoim blaskiem nieskończonej Bożej miłości i Bożego miłosierdzia, dlatego warto się wsłuchać w to co Bóg pragnie nam powiedzieć poprzez Swoją Najświętszą Oblubienicę Maryję.

Żródło kanał YouTube: EWTN Polska


Moc Różańca. Powiedzieli, że to cud.

Bóg daje nam środki do zabawienia, różaniec jest jednym z takich środków, który zaraz po Eucharystii pomaga nam otworzyć swoje serca na Boga i wejść w głębszą relację z naszym Stworzycielem i Zbawicielem. Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia i to od nas zależy, czy skorzystamy z życia sakramentami i codziennej kontemplacji tajemnic różańca świętego, a przez to otworzymy się na Królestwo Niebieskie już tu na ziemi!

Żródło kanał YouTube: Salve NET


Jak osiągnąć szczęście? dr inż. Jacek Pulikowski

"Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali". - Św. Jan Paweł II

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Świadek Cudu Eucharystycznego w Sokółce

Rozmowa z siostrą Julią Dubowską, pierwszym świadkiem cudu eucharystycznego w Sokółce.

Żródło kanał YouTube: EWTN Polska


Święty Michał Archanioł - recepta na lepsze jutro

Bóg w bezgranicznym swoim miłosierdziu do człowieka stawia na jego drodze wielkich świętych, aniołów i archaniołów, aby prowadzili go to swojego Stwórcy i Zbawiciela - a jednym z nich jest św. Michał Archanioł - któż jak Bóg! Ten jeden z najpotężniejszych duchów - książe aniołów - jak wiemy z Apokalipsy św. Jana prowadzi zastępy anielskie do zwycięskiego boju z szatanem i jego poplecznikami. Św. Michał Archanioł jest tym, który z nakazu Boga nas strzeże i broni przed zakusami złego, o ile oto prosimy w naszych modlitwach.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę.Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Niech przez Ciebie Królowa Aniołów, Niewiasta obleczona w słońce, zetrze głowę szatana i osłania swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem!
Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

Żródło kanał YouTube: PCh24TV - Polonia Christiana


Uzdrowienie Serca

Najważniejszą i zarazem często pomijaną spośród różnych modlitw o uzdrowienie, jest modlitwa o uzdrowienie serca. W rozumieniu duchowym, z serca pochodzi to, co w człowieku najlepsze i zarazem najgorsze. Serce jest centrum komunikacji z ludźmi, ale także z Bogiem. Od zdrowia naszego serca, zależy jakość naszego funkcjonowania na tych dwóch płaszczyznach, a w ostateczności - nasze zbawienie. Modlitwa o uzdrowienie serca pomaga nam uporać się ciągnącymi się nieraz przez pokolenia problemami, nie tylko zdrowotnymi. Jest ona odpowiedzią na pragnienie samego Boga, aby nasze serca stawały się na wzór Serca Jego Syna, Jezusa Chrystusa i Jego Matki Przenajświętszej, Maryi - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w konferencji wygłoszonej podczas Forum Charyzmatycznego w Szczecinie, 1 czerwca 2019r.

Żródło kanał YouTube: RC TV


Warunki dobrej modlitwy wg Ojców Pustyni

Pustelnikiem zostawał człowiek, który w ten sposób chciał faktycznie i nieodwołalnie wyrazić swój wybór Boga. Ktoś mógłby tu chcieć dopowiedzieć „wybór Boga jako najwyższej wartości” – ale nie bójmy się użyć lepszego słowa: wybór Boga jako swojej najwyższej miłości.

Żródło kanał YouTube: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu


Reportaż: Serial z życia Jezusa cz. I

Modlitwa różańcowa jest modlitwą, która ma w sobie ogromne pokłady tajemnicy. Co zrobić aby je odkryć, jak ją odmawiać owocnie i jednocześnie nie zgubić się w ,,paciorkach"?

Żródło kanał YouTube: Radio Maryja


Eucharystia - Rzeczywista Obecność Jezusa

"Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J 13,1) – miłość, która nie zna miary." - Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła z 2003 - św. Jan Paweł II

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Adoracja Eucharystyczna - Korzyści, Owoce i Cuda

"Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen." (Dzienniczek św. Faustyny 1692)

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Wywiad z dr inż. Jackiem Pulikowskim

Dr Jacek Pulikowski rozmawia w Salve TV i podaje prostą receptę na szczęśliwy związek małżeński.

Żródło kanał YouTube: SalveTV


Tajemnica Mszy Świętej

"Tajemnica tego cudu polega na działaniu Ducha Świętego, którego kapłan przyzywa wyciągając ręce nad darami chleba i wina: Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa (...) To Duch Święty sprawia, że te wydarzenia urzeczywistniają się na ołtarzu przez posługę kapłana. Kapłan prawdziwie działa in persona Christi (...) Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców (...) Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca - miłość, która nie zna miary (...) Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii chlebem życia, chlebem żywym." - Święty Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii.

Źródło: kanał youtube "Ku Bogu" https://www.youtube.com/watch?v=tbB93CCOiqE


Fatima - Triumf Niepokalanego Serca Maryi

Przez siostrę Łucję w Fatimie Matka Boża mówi: "Bóg przygotował ratunek dla świata w Moim Niepokalanym Sercu". Akt całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję nabiera głębszego wymiaru, gdyż oddając siebie samego, a przede wszystkim swoje serca, swoje małżeństwa, rodziny i parafię, przyczniamy się do zwycięstwa i przyśpieszenia triumfu Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa - prawdziwego Boga - Matka Boża zawsze wskazuje i prowadzi nas do Jej Syna, gdyż zjednoczenie się z Jezusem jest naszym celem, a Maryja tą doskanałą drogą do Niego. Bóg daje nam Niepokalane Serce Maryi jako ratunek dla świata - Niepokalane Serce Maryi jest Bożą Arką, w której jest dla nas schronienie przed potopem zła w dzisiejszych czasach. Prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny mają charakter całkowitego oddania i zaufania Bogu, jak również wynagradzania za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednym z takich nabożeństw jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót, którego celem jest wynagagradzanie za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi - nie powinniśmy koncentrować się na łaskach płynących z tego nabożeństwa, gdyż łaski płynące z tego nabożeństwa są konsekwencją i będą nam dane, ale kwestią fundamentalną jest wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Źródło: kanał youtube "Pierwsze Soboty" https://www.youtube.com/channel/UC_w6e7kHhtYCOiTG7-htxFw

Zobacz również: Nabożeństwo Pierwszych Sobót

 

 

 

O Najdoskonalszym Sposobie Oddawania Bogu Czci

Źródło: RC TV

 

 

Siła Różańca - cz. I

Siła Różańca - cz. II

Siła Różańca - cz. III

Źródło: Fundacja Holy Mary Team

 

Nabożeństwo 5 Pierwszych Sobót

Źródło: Ku Bogu

Godzina Łaski Dla Świata - 8 Grudnia

Źródło: Ku Bogu