Więcej nadchodzących wydarzeń

 

- WIECZÓR UWIELBIENIA i inne tzw. wydarzenia ruchome - sprawdź BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI
- Jeśli masz pytania dot. naszych spotkań: SKONTAKTUJ się z NAMI

Eucharystia - Rzeczywista Obecność Jezusa

"Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J 13,1) – miłość, która nie zna miary." - Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła z 2003 - św. Jan Paweł II

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Adoracja Eucharystyczna - Korzyści, Owoce i Cuda

"Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. Amen." (Dzienniczek św. Faustyny 1692)

Żródło kanał YouTube: Miłujcie się!


Wywiad z dr inż. Jackiem Pulikowskim

Dr Jacek Pulikowski rozmawia w Salve TV i podaje prostą receptę na szczęśliwy związek małżeński.

Żródło kanał YouTube: SalveTV


Tajemnica Mszy Świętej

"Tajemnica tego cudu polega na działaniu Ducha Świętego, którego kapłan przyzywa wyciągając ręce nad darami chleba i wina: Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa (...) To Duch Święty sprawia, że te wydarzenia urzeczywistniają się na ołtarzu przez posługę kapłana. Kapłan prawdziwie działa in persona Christi (...) Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców (...) Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca - miłość, która nie zna miary (...) Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii chlebem życia, chlebem żywym." - Święty Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii.

Źródło: kanał youtube "Ku Bogu" https://www.youtube.com/watch?v=tbB93CCOiqE


Fatima - Triumf Niepokalanego Serca Maryi

Przez siostrę Łucję w Fatimie Matka Boża mówi: "Bóg przygotował ratunek dla świata w Moim Niepokalanym Sercu". Akt całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję nabiera głębszego wymiaru, gdyż oddając siebie samego, a przede wszystkim swoje serca, swoje małżeństwa, rodziny i parafię, przyczniamy się do zwycięstwa i przyśpieszenia triumfu Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa - prawdziwego Boga - Matka Boża zawsze wskazuje i prowadzi nas do Jej Syna, gdyż zjednoczenie się z Jezusem jest naszym celem, a Maryja tą doskanałą drogą do Niego. Bóg daje nam Niepokalane Serce Maryi jako ratunek dla świata - Niepokalane Serce Maryi jest Bożą Arką, w której jest dla nas schronienie przed potopem zła w dzisiejszych czasach. Prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny mają charakter całkowitego oddania i zaufania Bogu, jak również wynagradzania za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednym z takich nabożeństw jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót, którego celem jest wynagagradzanie za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi - nie powinniśmy koncentrować się na łaskach płynących z tego nabożeństwa, gdyż łaski płynące z tego nabożeństwa są konsekwencją i będą nam dane, ale kwestią fundamentalną jest wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Źródło: kanał youtube "Pierwsze Soboty" https://www.youtube.com/channel/UC_w6e7kHhtYCOiTG7-htxFw

Zobacz również: Nabożeństwo Pierwszych Sobót

 

 

 

O Najdoskonalszym Sposobie Oddawania Bogu Czci

Źródło: RCS TV

 

 

Siła Różańca - cz. I

Siła Różańca - cz. II

Siła Różańca - cz. III

Źródło: Fundacja Holy Mary Team

 

Nabożeństwo 5 Pierwszych Sobót

Źródło: Ku Bogu