Więcej nadchodzących wydarzeń

 

- WIECZÓR UWIELBIENIA i inne tzw. wydarzenia ruchome - sprawdź BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI
- Jeśli masz pytania dot. naszych spotkań: SKONTAKTUJ się z NAMI

Modlitwa Uniżenia i Różaniec Święty

Różaniec Święty jest poteżną i skuteczną modlitwą zaraz za Eucharystią jaką daje nam Bóg przeciwko szatanowi i jego poplecznikom, a przede wszystkim jest to środek zbawienia dusz. Jest to modlitwa chrystocentryczna, w której kontemplujemy najważniejsze momenty z życia, męki, śmierci i zmartwychwastania Pana Jezusa - modlitwę tą zanosimy przez Niepokalane Serce Maryi, która wstawia się za nami i wyprasza nam potrzebne łaski u Najwyższego Boga. Modlitwa, którą ukochali święci m.in. św. Jan Paweł II, św, Jan Bosko, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. o. Pio, św. Maksymilian Maria Kolbe, czy św. Faustyna. „Potrzeba Boskiej pomocy nie jest dziś wcale mniejsza niż wówczas, kiedy wielki św. Dominik zaprowadził odmawianie różańca dla uleczenia powszechnych ran. I my, szukając takiego samego lekarstwa przeciw podobnemu złu, nie wątpimy, że modlitwa ta, z wielką korzyścią dla świata katolickiego wprowadzona, przyczyni się bardzo do ulżenia klęsk i nieszczęść czasów naszych. Dlatego to usilnie zachęcamy wszystkich chrześcijan, aby starali się, czy to publicznie, czy we własnych domach i na łonie rodziny, odprawiać nabożeństwo różańcowe, aby je mieli w ustawicznym używaniu.” Leon XIII Wojownicy Maryi (Żywy Różaniec Mężczyzn) zachęcają wszystkich mężczyzn do dołączenia do naszej grupy mężczyzny - szczegóły na stronie: Wojownicy Maryi - kontakt metanoia.media.worcester@gmail.com

Źródło - kanał YouTube: Niepokalanów https://www.youtube.com/channel/UC0XqKDawKFLiY1vvfXnriGA


Tajemnica Mszy Świętej

"Tajemnica tego cudu polega na działaniu Ducha Świętego, którego kapłan przyzywa wyciągając ręce nad darami chleba i wina: Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa (...) To Duch Święty sprawia, że te wydarzenia urzeczywistniają się na ołtarzu przez posługę kapłana. Kapłan prawdziwie działa in persona Christi (...) Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców (...) Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż do końca - miłość, która nie zna miary (...) Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii chlebem życia, chlebem żywym." - Święty Jan Paweł II, Encyklika o Eucharystii.

Źródło: kanał youtube "Ku Bogu" https://www.youtube.com/watch?v=tbB93CCOiqE


Fatima - Triumf Niepokalanego Serca Maryi

Przez siostrę Łucję w Fatimie Matka Boża mówi: "Bóg przygotował ratunek dla świata w Moim Niepokalanym Sercu". Akt całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję nabiera głębszego wymiaru, gdyż oddając siebie samego, a przede wszystkim swoje serca, swoje małżeństwa, rodziny i parafię, przyczniamy się do zwycięstwa i przyśpieszenia triumfu Niepokalanego Serca Maryi i Jezusa - prawdziwego Boga - Matka Boża zawsze wskazuje i prowadzi nas do Jej Syna, gdyż zjednoczenie się z Jezusem jest naszym celem, a Maryja tą doskanałą drogą do Niego. Bóg daje nam Niepokalane Serce Maryi jako ratunek dla świata - Niepokalane Serce Maryi jest Bożą Arką, w której jest dla nas schronienie przed potopem zła w dzisiejszych czasach. Prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny mają charakter całkowitego oddania i zaufania Bogu, jak również wynagradzania za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednym z takich nabożeństw jest Nabożeństwo Pierwszych Sobót, którego celem jest wynagagradzanie za wszelkie zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi - nie powinniśmy koncentrować się na łaskach płynących z tego nabożeństwa, gdyż łaski płynące z tego nabożeństwa są konsekwencją i będą nam dane, ale kwestią fundamentalną jest wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Źródło: kanał youtube "Pierwsze Soboty" https://www.youtube.com/channel/UC_w6e7kHhtYCOiTG7-htxFw

Zobacz również: Nabożeństwo Pierwszych Sobót

 

 

 

Różańcowe Zwycięstwa

Źródło - kanał YouTube: Niepokalanów